TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterin pitäjä

Turun Seudun Tanssioppilaitos / Turun Seudun Tanssioppilaitoksen kannatusyhdistys ry

Artturinkatu 2, 20200 Turku

puh. 0505147734

toimisto@tanssioppilaitos.com

www.tanssioppilaitos.com

2. Yhteyshenkilöt

Rekisterin yhteyshenkilö:

Sirkku Kokki

puh. 0505147734

sirkku.kokki@tanssioppilaitos.com

Tietosuojavastaava:

Jarkko Koskinen

puh. 0400709622

jarkko.koskinen@awellcare.fi

3. Rekisterin nimi

Turun Seudun Tanssioppilaitoksen kurssi- ja opiskelijarekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään Turun Seudun Tanssioppilaitoksen opiskelijoiden kurssivalintojen seurantaan, opintojen edistymisen seuraamiseen (taiteen perusopetus), oppilaitoksen ja opiskelijan väliseen yhteydenpitoon, valittujen kurssien laskutukseen ja muihin opiskelijan ja oppilaitoksen väliseen toimintaan.

5. Rekisterin sisältö ja henkilötietoryhmät

Pakollisia ilmoittautumistietoja ovat:

Etu- ja sukunimi, henkilötunnus, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja äidinkieli. 

Kyseiset tiedot kerätään sekä oppilasta että oppilaan kurssin maksavasta henkilöstä.

Rekisterinpitäjä kerää lisäksi tiedot kurssiosallistumisista taiteen perusopetuksen tuntimäärien seuraamista varten.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Ilmoittautumisen yhteydessä joko oppilaan itsensä tai hänen huoltajansa antamat kurssivalinta- ja maksutiedot. 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta eteenpäin muuten kuin perintätapauksissa tai viranomaisten niin edellyttäessä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä käyttäjien tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. Palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt, opetuksesta vastaavat, henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvan taso auditoidaan toistuvin väliajoin joko ulkoisen tai sisäisen auditoinnin avulla.

9. Oikeus tarkistaa ja muokata rekisterin tietoja
Rekisterin henkilöllä, tai hänen laillisella huoltajallaan, on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle.
Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.