Tanssitaiteen perusopetus Turun Seudun Tanssioppilaitoksessa.

Turun Seudun Tanssioppilaitoksessa toteutetaan Opetushallituksen hyväksymää tanssitaiteen yleistä ja laajaa opetussuunnitelmaa.

Varhaisiän opintojen (lastentanssi ja breikkileikki) jälkeen, noin kahdeksan vuotiaana, oppilas voi valita, jatkaako hän tanssiharrastusta yleisellä vai laajalla puolella.

Laajan oppimäärän opinnot, ovat mahdollisia Turun ja Rauman toimipisteissä. Lähialueiden toimipisteissä harrastavat oppilaat voivat täydentää opintojaan Turun tai Rauman toimipisteissä ja näin mahdollisia ovat myös laajan oppimäärän opinnot.

 

Yleiseen oppimäärään sisältyy 500 opetustuntia, joista 300 tuntia koostuu ns. yhteisistä opinnoista ja 200 opetustuntia teemaopinnoista. Opintoja voi valita baletista, jazzista ja nykytanssista, break/akrodancesta sekä showjazzista tai muista kausittain vaihtuvista lajeista. Yleistä opetussuunnitelmaa suorittavat oppilaat käyvät tanssitunneilla yleensä 1-2 kertaa viikossa. Yleinen oppimäärä on yleensä suoritettu noin 16 vuoden iässä.

Tanssiharrastus jatkuu kuitenkin ihan normaaliin tapaan, vaikka oppimäärä on tullut täyteen.

 

Laajaan opetussuunnitelmaan sisältyy 1300 opetustuntia, joista 800 koostuu perusopinnoista ja 500 tuntia syventävistä opinnoista. Opintoja voi valita baletista, jazzista ja nykytanssista, joista oppilas valitsee ns. pääaineen ja sivuaineita. Lisäksi oppilas voi opiskella kausittain vaihtuvia lajeja, joita voivat olla esim. break/akrodance ja showjazz. Laajan linjan oppilaat harrastavat tanssia usein vähintään kaksi tai jopa 6 kertaa viikossa hyvinkin päämäärätietoisesti. Opintojen loppuvaiheessa tulee tehtäväksi myös koreografinen ja kirjallisen osuuden sisältävä lopputyö. Myös tämän suorituksen jälkeen tanssitunnit jatkuvat normaaliin tapaan. Laajat opinnot tulee yleensä suoritettua noin 17-vuotiaana.

 

Käytännössä kaikki tämä tarkoittaa sitä, että opettajat merkitsevät oppilaiden alkavan lukuvuoden lukujärjestyksiin heille suosittelemansa ryhmät. Oppilaat yhdessä vanhempiensa kanssa valitsevat mieluisat tunnit. Samoilla tanssitunneilla voi siis olla sekä tanssin yleistä että laajaa opetussuunnitelmaa toteuttavia oppilaita.

Eriytyminen näkyy selkeimmin siirtymässä lastentanssista varsinaisille luokille ja uudelleen siirryttäessä tanssin 3. luokalle, jolloin sivuaine eli toinen tanssilaji tulee viimeistään mukaan. Tässä vaiheessa lukujärjestykseen mahdollisuuksien mukaan tulee omia ryhmiä enemmän tai vähemmän osallistuville.

Linjalta toiselle voi siirtyä kesken opintojen, mikäli oppilaitoksen rehtori, oppilaan tanssinopettajat ja vanhemmat yhdessä oppilaan kanssa niin päättävät. Oppimäärää voidaan tarvittaessa myös yksilöllistää.

Tanssioppilaitoksessa kaikki oppilaat saavat ammattitaitoista ja laadukasta sekä tavoitteellista tanssinopetusta riippumatta viikkotuntien määrästä tai oppimäärästä.