Valikko-pääsykokeet on pidetty ja ryhmät valittu syyskaudeksi 2019.