Itsearviointi

Koulussamme on toteutettu vuodesta 2014 lähtien laajaa itsearviointityötä, jota on tukenut Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Syksyllä 2014 arvioitiin koulun yhteistyösuhteita eli sidosryhmiä, yhteistyökumppaneita, vaikuttamista oppilaitoksen sisällä sekä koulun sisäistä ja ulkoista viestintää.

Mukaan valituille oppilasryhmille laaditut kyselyt toteutettiin osittain tanssituntien yhteydessä, osittain oppilaat vastasivat kyselyihin kotona. Vastanneita oli 291. Mukaan valitut huoltajat vastasivat kyselyihin kotona. Vastanneita oli 110. Yhteensä syksyn 2014 kyselyihin vastasi 401 ihmistä.

Kyselyistä ilmeni, että koulun toimintaan ollaan pääosin hyvin tyytyväisiä.

Oppilaat kokivat saavansa tarpeeksi tietoa. Näytösten ajankohdat haluttaisiin kuitenkin aiemmin tietoon. Tähän pyyntöön vastattiin: kevätkauden 2015 alussa oppilaille jaettiin ns. alkuinfopaperi, johon oli merkitty esimerkiksi kauden lomat ja näytösten päivämäärät.

Koulun vanhoihin kotisivuihin toivottiin parannuksia ja selkiyttämistä. Nyt luetkin jo täysin uudistettuja sivujamme, toivottavasti lopputulos miellyttää!

Sähköisen viestinnän osuutta toivottiin lisättävän. Parhaita toimintatapoja mietitään koulun toimistossa aktiivisesti.

Kevätkaudella 2015 itsearvioinnin kohteena oli tanssikoulu oppimisympäristönä. Mukaan valitut oppilas- ja huoltajaryhmät saivat täytettäväkseen kyselylomakkeen. Kyselyistä saatu tieto oli koululle arvokasta, kiitos osallistumisesta!